|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

کوچه‌ها را بلد شدم
خیابان‌ها را بلد شدم
ماشین‌ها را، مغاز‌ه‌ها را رنگ‌های چراغ قرمز را
جدول ضرب را حتی و دیگر در راه هیچ مدرسه‌ای گم نمی‌شوم, ولی...
 هنوز گاهی میان آدمها گم می‌شوم آدمها را بلد نیستم...
 
 
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


شنبه 23 فروردين 1393برچسب:, |